Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 06 augustus tot dinsdag 18 augustus

Synoptische ontwikkeling:

Op donderdag en vrijdag bouwt boven Europa een hoogterug op die een ZW-NO orientatie krijgt van het Iberisch Schiereiland tot over Noordoost-Europa. Aan de grond komt het centrum van het hoog aan de grond boven de Baltische Staten en de Oostzee te liggen. Met een naar zuidoost draaiende stroming wordt dan steeds droge en steeds warmere lucht aangevoerd. In het weekeinde beweegt een volgend hogedrukgebied via de Britse Eilanden naar Scandinavië, alwaar deze na het weekeinde komt te liggen. Tussen beide genoemde hogedrukgebieden in ontstaat vanuit een thermisch laag boven Frankrijk een vore die zich tijdelijk uitstrekt tot over de Noordzee. Hierdoor wordt de stroming op zondag tijdelijk noord tot noordoost en kan in de onderste niveaus koelere lucht vanaf zee het land binnenstromen. Dit zal vooral merkbaar zijn in het noorden en noordwesten van het land, het zuidoosten is hier beduidend minder gevoelig voor en blijft dan zeer waarschijnlijk in de zeer warme lucht zitten. Wanneer het hoog boven Scandinavië verder oostwaarts beweegt draait de stroming dinsdag weer naar oost en breidt de zeer warme lucht zich weer uit over het hele land. Onder invloed van het Scandinavische hoog draait de stroming aan de grond weer meer naar oost tot noordoost, hiermee komt ook het noorden van het land weer in de (zeer) warme lucht. Tegelijkertijd blijft het thermische laag boven Frankrijk aanwezig. Deze situatie lijkt in ieder geval tot en met volgende week woensdag stand te houden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Tot en met zaterdag 8 augustus is de spreiding in de pluim m.b.t. de verschillende parameters betrekkelijk klein. Vanaf donderdag een grote kans op tropische temperaturen, vooral in het zuiden en oosten van het land. In het zuidoosten zien we in het weekeinde zelfs een aanzienlijke kans op maximumtemperaturen van 35°C of hoger. Zaterdag lijkt voorlopig de warmste dag te worden en tot dan is droog en is er veel ruimte voor de zon. Vanaf zondag zien onzekerheid in de temperatuur, dit heeft alles te maken hoe sterk de stroming vanaf de Noordzee wordt en wat de precieze windrichting wordt, de kans op zomerse temperaturen loopt in het noorden terug naar ca. 40%. De verschillen tussen noord en zuid zullen groot zijn, de kans op tropische temperaturen in het zuidoosten blijft met 80% hoog. T.o.v. de EC12-run van zondag is de kans op het aanhouden van de hitte weer groter geworden, de warme opties zijn in een ruime meerderheid. Ook hierbij dienst opgemerkt te worden dat de temperatuurverschillen tussen noord en zuid aanwezig blijven, in het zuiden en zuidoosten blijft de kans op 35°C of iets daarboven met ca. 40% aanzienlijk. Na het weekeinde zien we ook pas weer de eerste neerslagsignalen. Gezien de aanwezigheid van warme lucht en hoge CAPE-waardes gaat dit vrijwel zeker om convectieve neerslag in de vorm van onweersbuien, de kans hierop loopt richting woensdag geleidelijk op richting 30-40%. Na volgende week woensdag wordt het stromingspatroon onzekerder, we zien in de windrichtingpluim geleidelijk steeds meer EPS-leden die voor een zonaal stromingspatroon gaan met een windrichting die meer west of zuidwest wordt. Daarentegen zou de warmte/hitte ook nog enkele dagen langer kunnen aanhouden, de kans daarop neemt wel steeds verder af. De neerslagkansen nemen geleidelijk toe naar ca. 50%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zonnig en zeer warm zomerweer met tropische temperaturen, in het weekeinde in het zuiden mogelijk 35°C. Op zondag en maandag in het noorden waarschijnlijk enige afkoeling.

Samenvatting EPS-periode:

Aanvankelijk nog grote kans (ca. 80%) op aanhoudend zonnig en (zeer) warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden tropische temperaturen, daarbij is een kleine kans op een (onweers)bui. Later in de verwachtingsperiode neemt de kans op een minder warm weertype geleidelijk toe.

Paraaf meteoroloog: homan

Uitgifte: 04/08/2020 03.45 uur LT